Aanvraag Herhaalrecept

Spreekuren

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken.
Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De huisarts bezoekt u dan tussen 13.00 en 16.00 uur.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
Zij zal u enkele vragen stellen om het spoedeisend karakter van uw Klachten in te schatten.

Wij vragen u vóór 11.00 uur te bellen indien u dezelfde dag een visite wenst.

Soms is het noodzakelijk dat u naar de praktijk komt, omdat daar de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter zijn.

Huisbezoeken zijn niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.