Aanvraag Herhaalrecept

Praktijkinformatie

Klachten

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen wij het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.
Heeft u een klacht bespreek dit dan eerst met uw huisarts of dien uw klacht in via het klachtenformulier door op onderstaande knop te klikken.
Één van onze Klachtenfunctionarissen neemt dan binnen 2 weken contact met u op.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt altijd bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).
Het oordeel van de geschillencommissie is bindend.

Meer informatie vindt u in de folder en op www.skge.nl.