Aanvraag Herhaalrecept

Praktijkinformatie

NieuwsSinds dit jaar is onze praktijk een zogenaamde "Pluspraktijk" 

Samen met zorgverzekeraars, onze regionale zorggroep ( HOZL ) en enkele andere huisartsen praktijken in onze regio werken we aan verschillende innovaties en vernieuwingen binnen de huisartsenzorg. 
Het doel hiervan is de zorg binnen onze praktijk en de regio beter, efficiënter en completer te maken. Daarnaast willen we u als patiënt nog meer betrekken bij uw behandeling en willen we extra zorg bieden aan kwetsbare groepen als ouderen en mensen met chronische ziekten en psychische Klachten. 
Hieronder volgen een paar vernieuwingen die op dit moment al plaatsvinden of de komende maanden gaan plaatsvinden:

 Nieuwe informatieschermen in de wachtkamers
 Online recepten herhalen bij uw huisarts
 Online afspraken inplannen bij uw huisarts
 Begeleiding en controles als u atriumfibrilleren (boezemfibrilleren) heeft
 Verwijzing naar Pluspunt medisch centrum voor laag complexe specialistiche zorg


Uitwisseling gegevens via LSP (Landelijk Schakelpunt)

- In januari 2014 is het Landelijk Schakelpunt van start gegaan. Dit is een landelijk systeem waarin electronisch uw medische gegevens worden gedeeld tussen zorgverleners.
Uiteraard bepaalt u als patiënt of u dit wél of niet wilt. Uw toestemming of weigering kunt u doorgeven aan uw huisarts of door een formulier bij onze balie in te vullen. U kunt ook hier het toestemmingsformulier downloaden, invullen en afgeven aan uw huisarts of de assistente. 

Wilt u meer weten over het Landelijk Schakelpunt, kijkt u dan op www.vzvz.nl of download de folder hierHuisartsen Medisch Centrum Putstraat BuitenkantHuisartsen Medisch Centrum Putstraat wachtkamer B