Aanvraag Herhaalrecept

Praktijkinformatie

Over ons

Huisartsen Medisch Centrum Putstraat is sinds 1992 gevestigd in Oostelijk Zuid-Limburg aan de Putstraat 32 te Landgraaf.

De huisartsenpraktijk biedt zorg aan haar patiënten in en rondom Landgraaf. In ons multidisciplinaire centrum willen wij een zo compleet mogelijke, wijkgerichte zorg verlenen, samen met andere zorgverleners in het medisch centrum en de regio.  
Daarnaast zijn wij sinds 2017 een zogenaamde "Pluspraktijk". Voor meer informatie klikt u hier.

                               

De huisartsenpraktijk is nauw betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in de zorg en het opleiden van nieuwe dokters, huisartsen en doktersassistenten. 
AVG

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Voor ons privacyreglement klik hier.