Aanvraag Herhaalrecept

Praktijkinformatie

Uitschrijfformulier

Uitschrijving in de praktijk

Als u overstapt naar een andere huisartsenpraktijk is het belangrijk dat uw medische gegevens goed worden overgedragen. 

Als patiënt dient u hier toestemming voor te geven. 

Wij vragen de "akkoordverklaring verzending medisch dossier" in te vullen zodat wij uw dossier naar uw nieuwe huisarts kunnen verzenden.
Dit kan op twee manieren gebeuren: electronisch of per aangetekende post.

Let op: voor uw kinderen vanaf 12 jaar gelden aparte regels! Zij moeten zelf tekenen voor hun dossieroverdracht.

Klik hier voor de akkoordverklaring.